Avrasya Danışmanlık
HAYAT BİR NEFESTİR

HAYAT BİR NEFESTİR

HAYAT BİR NEFESTİR

“ALLAH NEFESİNDEN ÜFÜRDÜ.”

İLK TİTREŞİM, İLK ENERJİ HAREKETE GEÇTİ VE SONRA HER TİTREŞİM HER ENERJİ BİRBİRİNE BAĞLANDI

İŞTE O YÜZDEN BÜTÜN VARLIK ALEMİ BİRBİRİYLE İLETİŞİM HALİNDEDİR!

13,7 milyar yıl önce hiçbir şey yoktu.

Allah, “Ol” dedi ve nefes verdi. Her şey hayat buldu.

Zira nefes kelimesi hayat ve canlılık anlamına da gelir.

Nefis kelimesi de aynı kökten gelir: Kişinin öz varlığı, kişinin kendisi, öz varlık, kişilik.

Yani o ilk “Ol” emiriyle ilk titreşim, ilk rezonans, ilk enerji harekete geçti.

Bütün mevcut alem, varlık alemi, o ilk enerjinin büyümesiyle ortaya çıktı.

Kâinatın iki ucundaki atom işte bu yüzden birbiriyle iletişim halindedir. Buna “Kuantum dolanıklık” ilkesi de diyebilirsiniz.

**

Kuantum modeli, böylece küçük-büyük, basit-karmaşık, kozmik-atomik her şey karşılıklı birbirine muhtaç ve bir gerçeğin ayrılmaz birer parçası halinde yeni bir evren modeli çıkardı.

Kuantum dünyasında atom altı parçacıklar “telepatik iletişim” kurabiliyorlar. Aralarındaki mesafe ne olursa olsun, özel şartlar altında iki parçacık birbiriyle sonsuz hızda haberleşebiliyorlar ve bu haberleşme zamanda geriye ya da ileriye doğru olabiliyor.

**

Atom altı dünyaya indiğimizde her şeyin “nefes” aldığını görürüz. Her şeyin nefes alması demek, her şeyin enerjiyle kendisini göstermesi demektir.

İşte bütün atom altı dünyası, titreşerek, salınarak, kendi frekansıyla Yaratıcı’yı anlatır.