Avrasya Danışmanlık
Eğitim Hizmetleri

Eğitim Hizmetleri

Kurumsal Eğitim Alanları

 • Aile Şirketlerinde Yapılanma ve Kurumsallaşma
 • Araştırma Teknikleri
 • Beyni Etkin Kullanma, Hızlı Öğrenme ve
 • Hafıza Geliştirme
 • Bilgi Teknolojisi Yönetimi
 • Elektronik Ticaret
 • Etkili İletişim Yöntemleri
 • Genel Yönetim Stratejileri
 • Girişimcilik, İş Kurma ve Geliştirme
 • İhracat Stratejileri
 • İnsan Kaynakları ve Performans Yönetimi
 • Kriz Yönetimi
 • Kurumsal Değişim ve Yeniden Yapılanma
 • Liderlik ve Takım Çalışması
 • Marka ve İmaj Oluşturma
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi -CRM
 • Satış ve Pazarlama Yönetimi
 • Problem Çözme Teknikleri
 • Proje Yönetimi
 • Protokol Kuralları
 • Resmi ve Hukuksal Yazışma Kuralları
 • Sosyal Pazarlama
 • Standardizasyon ve Kalite
 • Stratejik Yönetim
 • Stres ve Motivasyon Yönetimi
 • SWOT Analizi
 • Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları
 • Toplantı Yönetimi
 • Ürün Belgelendirme -CE, TSE, TSEK-
 • Verimlilik Yönetimi ve Yönetimde Verimlilik
 • Vizyon Misyon ve Temel Değer Oluşturma
 • Zamanı Yönetimi

Kalite Yönetim Sistemleri

 • ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi
 • OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 14001 Çevre Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi