Avrasya Danışmanlık
Tarım ve Kırsal Kalkınma

Tarım ve Kırsal Kalkınma

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI İÇERİĞİ NEDİR?
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ nın 2010-2014 Stratejik Planı çerçevesinde;
Tarım üreticilerine
Kırsal alanlarda bireysel ve/veya bir arada yapacakları öz sermayeye dayalı projelere
Kırsal alanda ekonomik ve soysal gelişmeyi sağlamak için; gerçek ve tüzel kişilere, tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve pazarlanmasına yönelik ekonomik faaliyet yatırımları ile bu kuruluşların mevcut altyapı tesislerinin rehabilitasyonuna yönelik yatırımlarını teşvik etmek ve desteklemek amacıyla hibe desteği vermesini amaçlayan kırsal kalkınma programıdır. Firmaların yapacağı yatırımın toplam tutarının % 50’ si hibe olarak verilmektedir.
PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ NEDİR?
Kırsal alanda,
Gelir ve sosyal standartları geliştirmek,
Altyapıyı iyileştirmek,
Tarım-Sanayi entegrasyonu sağlamak,
Gıda güvenliğini güçlendirmek,
Tarımsal ürünlerin pazarlama ömrünün uzatılması,
Alternatif gelir kaynakları yaratmak,
Mevcut kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliğini artırmak,
Katma değer sağlayacak altyapı tesis etmek,
Girişimcilik kapasitesi yaratmak,
Uluslararası kaynakların (özellikle AB)  kullanımı için kapasite oluşturmaktır.
Projeler hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra bir senede tamamlanmak zorundadır.
DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ NEDİR?

Yalnız yatırım süresi içinde ve projenin gerçekleşmesi için ihtiyaç duyulan;
İnşaat işleri
Mal (makine, malzeme ve ekipman) alımı
Proje yönetim giderleri karşılanacaktır.
İnşaat ve makine giderleri proje kapsamında yer alır
Fakat hibe programı  sadece inşaat  giderlerini karşılamamaktadır. Aynı zamanda makine alımı da yapılmalıdır.
Kırsal kalkınma ve AB hibe destekleri nedir?
Tarım ve hayvancılık destekleri nelerdir?
Hayvancılık hibeleri nedir?
Tarım teşvikleri nelerdir?
Hayvancılık teşvikleri nelerdir?
Gıda sektörlerine ne teşvikleri vardır?
Süt teşvikleri nelerdir?
Sütçüler yatırım teşvik alırlar mı?
Ziraat bankası tarım kredileri nelerdir?
Tedgem destekleri nedir?
Tedgem projeleri nasıl yazılır?
Tedgem hibe destek programı nelerdir?
Kırsal Kalkınma ve tarım ve hayvancılık destekleri için kobi uzmanlarımıza danışabilirsiniz.